Biuro projektów Pozna?
Błąd
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:

Tworzymy zespó? wysoko wykwalifikowanych specjalistów dzia?aj?cych na rynku architektoniczno - budowlanym od 2004r. Wspó?pracowali?my przy realizacji projektów dla takich klientów jak: Egipskie Ministerstwo Kultury, Partizįnske Building Components-SK, NB Polska, Flanders & Poland, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Inline Poland.
Pod szyldem pracowni ALTA zajmujemy si? dzia?alno?ci? projektow? oraz zarz?dzaniem procesem inwestycyjnym.

Reprezentujemy architektur? pragmatyczn?, opart? na idei Louis'a Sullivana: "Form ever follows function"; d??ymy do nadania projektowanym przez nas obiektom nowoczesnej elegancji pochodz?cej z przemy?lanych, harmonijnych uk?adów funkcjonalnych i konstrukcyjnych.

Zach?camy do zapoznania si? z nasz? twórczo?ci?.